TRON airdrop 2020 - Free TRX Coin

TRON airdrop Jun 2020, Free 50000 TRX coin for all airdrop participants, Join their Telegram group, follow Justin Sun on Twitter and submit your details to the Telegram bot to receive an equal share of total airdrop pool. 
Tron airdrop 2020

Top 100 referrals will also equally share from an additional pool of 25,000 TRX.

TRON is a large-scale decentralized network that allows anyone to freely create content, apps and services.

Step-by-Step Guide:

Step 1: Chat with this Telegram bot: https://t.me/tronnetworkENBot

Step 2: Join their Telegram group, Follow Justin Sun on Twitter.
Complete Task and receive TRX coin free

Submit your TRX wallet address to the Telegram bot.
If you have not TRX address, you can register account at Binance and get TRX address 

You will get an equal share from the total airdrop pool of 25,000 TRX.
Top 100 referrals will also share from an additional pool of 25,000 TRX.
(4) Get TRX coin address

The rewards will be distributed within 14 days after the campaign ends.
Axact

Xin chào, mình là thanhlamit.

Mình hiện là nhân viên kỹ thuật nhưng lại thích kiếm tiền trên mạng nên mình làm trang Blog này để chia sẽ về mmo. Hiện tại mình viết về đào coin, đào bitcoin cũng như trade coin.
Mọi bài viết của mình đều ở dạng cơ bản, nếu cần hỗ trợ thì hãy liên hệ qua Fanpage nhé.

Rất vui khi giúp được gì đó cho các bạn!

Post A Comment:

0 comments: