Make money with App ClipClaps, make money by watch video, earn money with app clipclaps, watch video and get money, How to earn money by watch video, ClipClaps Scam - not pay

Make money with App ClipClaps

Update: ClipClaps scam, they don't pay my earning with bullshit reason
ClipClaps Scam - not pay
I only use one account on my phone and my earning from watch video, play game and my referer... 
My earning is fresh
But when i make withdraw, they make me wait 16 days and not pay for me.
Clipclaps not paid
After, they suggest me earning to 10$ and try make withdraw again =))

This article will show you how to make money by watch video, earn money with app clipclaps
Just download app, sign up with phone or faebook, watch video and get money
Make money by watch video
Make money by watch video

How to earn money by watch video

Step 1: Download ClipClaps on ChPlay/App Store or click here

Step 2: Sign up account by your phone number or facebook account

Step 3: User Redeem code: 9PJHLV4X and receive 1$ bonus

Fill this redeem code, You will get 1$ Bonus

Step 4: Watch short videos and get 1$ and ClapCoin


Axact

Xin chào, mình là thanhlamit.

Mình hiện là nhân viên kỹ thuật nhưng lại thích kiếm tiền trên mạng nên mình làm trang Blog này để chia sẽ về mmo. Hiện tại mình viết về đào coin, đào bitcoin cũng như trade coin.
Mọi bài viết của mình đều ở dạng cơ bản, nếu cần hỗ trợ thì hãy liên hệ qua Fanpage nhé.

Rất vui khi giúp được gì đó cho các bạn!

Post A Comment:

0 comments: